Ακτινογραφικά Υλικά


 

CE-SpeedX

SD-SpeedX

Ποδιά Ακτινοπροστασίας

medex-logo

Ακτινογραφικό φιλμ ταχύτητας Ε.

Ακτινογραφικό φιλμ ταχύτητας Ε.

Αυτοεμφανιζόμενο ακτινογραφικό φιλμ.

Αυτοεμφανιζόμενο ακτινογραφικό φιλμ.

Με κολάρο.

Με κολάρο.

 ,

Τιμή: 38,00€

Τιμή: 40,00€

Τιμή: 150€