Υλικά Λεύκανσης


 

Pure Snow

(Office Kit)

Pure Snow

(Home Kit)

itena

Σύστημα λεύκανσης 9% υπεροξείδιο του υδρογόνου για το ιατρείο.

Σύστημα λεύκανσης 9% υπεροξείδιο του υδρογόνου για το ιατρείο.

Σύστημα λεύκανσης 9% υπεροξείδιο του υδρογόνου για το σπίτι.

Σύστημα λεύκανσης 9% υπεροξείδιο του υδρογόνου για το σπίτι.

Τιμή: 60,00€

Τιμή: 50,00€