Μικρομότορ


 

Goldspeed D1

Goldspeed S1

Goldspeed S1L

castellini-logo goldspeed-d1 goldspeed-s1 goldspeed-s1-l

Τιμή: 250€

Τιμή: 280€

Τιμή: 500€

 

Goldspeed E16

Goldspeed M5L

Goldspeed R20L

castellini-logo goldspeed-e16 goldspeed-m5-l goldspeed-r20-l

Τιμή: 280€

Τιμή: 650€

Τιμή: 750€