Λουτρά Υπερήχων


 

Eurosonic Energy

Eurosonic 4D

euronda

Με καλάθι εργαλείων, καπάκι, χωρητικότητα 3 λίτρα και ρύθμιση χρόνου από 0-30 λεπτά.

Με καλάθι εργαλείων, καπάκι, χωρητικότητα 3 λίτρα και ρύθμιση χρόνου από 0-30 λεπτά.

Με νέα τεχνολογία κυκλικής κινήσεως, 3,5 λίτρα χωρητικότητα, δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και χρόνου λειτουργίας από 0-30 λεπτά.

Με νέα τεχνολογία κυκλικής κινήσεως, 3,5 λίτρα χωρητικότητα, δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και χρόνου λειτουργίας από 0-30 λεπτά.

Τιμή: 550€

Τιμή: 750€