Κλίβανοι αποστείρωσης


 

Exacta S

B Classic

B Futura

mocom-logo
Αυτόκαυστος κλίβανος CLASS S. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη που διευκολύνει τη χρήση της συσκευής και παράλληλα ενημερώνει για όλες τις λειτουργίες του όσον αφορά την ασφάλεια, συντήρηση και τον προγραμματισμό. Με αυτονομία 8-10 κύκλων, εκτυπωτή (προαιρετικά) και τρεις δίσκους αποστείρωσης. Διαθέσιμος με χωρητικότητα 17 ή 22 λίτρων.

Αυτόκαυστος κλίβανος CLASS S. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη που διευκολύνει τη χρήση της συσκευής και παράλληλα ενημερώνει για όλες τις λειτουργίες του όσον αφορά την ασφάλεια, συντήρηση και τον προγραμματισμό. Με αυτονομία 8-10 κύκλων, εκτυπωτή (προαιρετικά) και τρεις δίσκους αποστείρωσης. Διαθέσιμος με χωρητικότητα 17 ή 22 λίτρων.

 

Διατίθεται με ΔΩΡΟ τον απιονιστή Stilo.

mocom_stillo

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αυτόκαυστος κλίβανος 17 λίτρων CLASS B. Μεγάλη ευανάγνωστη μονόχρωμη LCD οθόνη. Ενσωματωμένο έλεγχο ποιότητας νερού και νέο μηχανισμό κλειδώματος πόρτας. Με αυτονομία 6-10 κύκλων,θύρα USB,εκτυπωτή(προαιρετικά) και τρεις δίσκους αποστρείρωσης. Διαίθεται επίσης σε 22 και 28 λίτρα.

Αυτόκαυστος κλίβανος 17 λίτρων CLASS B. Μεγάλη ευανάγνωστη μονόχρωμη LCD οθόνη. Ενσωματωμένο έλεγχο ποιότητας νερού και νέο μηχανισμό κλειδώματος πόρτας. Με αυτονομία 6-10 κύκλων,θύρα USB,εκτυπωτή(προαιρετικά) και τρεις δίσκους αποστρείρωσης.
Διαίθεται επίσης σε 22 και 28 λίτρα.

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αυτόκαυστος κλίβανος 17 λίτρων CLASS Β. Μεγάλη ευανάγνωστη έγχρωμη LCD οθόνη αφής, χρονοκαθυστέρηση έναρξης, ενσωματωμένο έλεγχο ποιότητας νερού,νέο μηχανισμό κλειδώματος πόρτας και δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης. Με αυτονομία 6-10 κύκλων ,θύρα USB εκτυπωτής (προαιρετικά) και πέντε δίσκους αποστείρωσης. Διατίθεται και σε 22 λίτρα.

Αυτόκαυστος κλίβανος 17 λίτρων CLASS Β. Μεγάλη ευανάγνωστη έγχρωμη LCD οθόνη αφής, χρονοκαθυστέρηση έναρξης, ενσωματωμένο έλεγχο ποιότητας νερού,νέο μηχανισμό κλειδώματος πόρτας και δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης. Με αυτονομία 6-10 κύκλων ,θύρα USB εκτυπωτής (προαιρετικά) και πέντε δίσκους αποστείρωσης.
Διατίθεται και σε 22 λίτρα.

Τιμή: 2950€

Τιμή: 3.600€

Τιμή: 4.500€

 

Tau Steril Mini

Tau Steril 2000

ltau-steril-logo

Ξηράς Αποστείρωσης

Ξηράς Αποστείρωσης

Ξηράς Αποστείρωσης

Ξηράς Αποστείρωσης

Τιμή: 200€

Τιμή: 360€