Εντοπιστές ακροριζίου


 

Endy 6200

Locapex Five

ionyx-logo

Με ενσωματωμένο μικρομότορ για διάνοιξη του ριζικού σωλήνα. Δυνατότητα ρύθμισης στροφών από 100-500 rpm και ροπής από 0.5-4 N/cm. Διατίθεται με γωνιακή χειρολαβή (μικρής κεφαλής) για ρίνες Ni-Ti

Με ενσωματωμένο μικρομότορ για διάνοιξη του ριζικού σωλήνα. Δυνατότητα ρύθμισης στροφών από 100-500 rpm και ροπής από 0.5-4 N/cm.

  • Διατίθεται με γωνιακή χειρολαβή (μικρής κεφαλής) για ρίνες Ni-Ti

Εντοπιστής ακροριζίου 4ης γενιάς με λειτουργία σε στεγνό ή υγρό ριζικό σωλήνα.

Εντοπιστής ακροριζίου 4ης γενιάς με λειτουργία σε στεγνό ή υγρό ριζικό σωλήνα.

Τιμή: 1.500€

Τιμή: 450€