Ενδοστοματικές κάμερες


 

hannox-logo

Ενσύρματη ενδοστοματική κάμερα με σύνδεση σε θπολογιστή μέσω USB θύρας και πλήρες λογισμικό αποθήκευσης εικόνας στα Ελληνικά.

Ενσύρματη ενδοστοματική κάμερα με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB θύρας και πλήρες λογισμικό αποθήκευσης εικόνας στα Ελληνικά.

Ενσύρματη ενδοστοματική κάμερα με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB Docking Station, δυνατότητα σύνδεσης απ' ευθείας με εξωτερικό TV/Monitor και πλήρες λογισμικό αποθήκευσης εικόνας στα Ελληνικά.

Ενσύρματη ενδοστοματική κάμερα με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB Docking Station, δυνατότητα σύνδεσης απ’ ευθείας με εξωτερικό TV/Monitor και πλήρες λογισμικό αποθήκευσης εικόνας στα Ελληνικά.

Ασύρματη ή ενσύρματη ενδοστοματική κάμερα με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB Docking Station, δυνατότητα σύνδεσης απ' ευθείας με εξωτερικό TV/Monitor και πλήρες λογισμικό αποθήκευσης εικόνας στα Ελληνικά.

Ασύρματη ή ενσύρματη ενδοστοματική κάμερα με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB Docking Station, δυνατότητα σύνδεσης απ’ ευθείας με εξωτερικό TV/Monitor και πλήρες λογισμικό αποθήκευσης εικόνας στα Ελληνικά.

Τιμή: 590€

Τιμή: 790€

Τιμή: 990€