Νέα σειρά κλιβάνων της MOCOM


mocof1
B-Futura
moco3
B-Classic
clasics-
S-Classic
Ο απιονιστής Pure 100 αποτελείται από 2 φυσίγγια ρητίνης ιοντικής ανταλλαγής.
Pure 100
Χειροκίνητος Σακουλοποιός
Millseal Plus manual