Έρευνα για προϊόντα και υπηρεσίες, απευθυνόμενη σε οδοντιάτρους